องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี 16 หมู่ 9 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 : www.thungnaree.go.th
Username :
Password :
:::::::::::::::::::::