Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกำนันทนงค์ สระศรี - บ้านโหล๊หารใหญ่ หมู่ที่7 บ้านโหล๊ะหาร
   
 
   

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว  240.00 เมตร  หนา 0.15  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  960  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2561