Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางขาคีม หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม
   
 
   

 ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ระยะทางยาว 275.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2561