Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี
   
 
   

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

งานบริหารงานบุคคล

สำนักงานปลัด

โทร 0-7461-8818

โทรสาร 0-7461-8818

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2558