อัลบั้มภาพ "โครงการจังหวัดสะอาด"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการจังหวัดสะอาด ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 )


 
โครงการจังหวัดสะอาด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560. ข้าราชการ. พนักงาน อบต.ทุ่งนารี.และน้องๆจากศพด. ร่วมกันจัดกิจกรรม Big. Cleaning. Day. บริเวณโดยรอบๆ อบต. ทุ่งนารี เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ภายใต้หลักการ 3Rs. และหลักการ"ประชารัฐ"รี