อัลบั้มภาพ "ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (อย.)"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ) 
ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (อย.) เมื่อวันที่ 8 กุมพาพันธ์ 2560. อบต. ทุ่งนารีร่วมกับภาคีเครือข่าย ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ที่ให้เกียรติเยี่ยม. อย.น้อยตำบลทุ่งนารี. และมอบป้ายร้านชำสีเขียว. ให้กับร้านค้าในเขต ตำบลทุ่งนารี. ขอขอบคุณทีมงาน ภาคีเครือข่ายทุกคน ที่ร่วมกันทำงานเพื่อสุขภาพของประชาชนคนทุ่งนารี