อัลบั้มภาพ "ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ) 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ที่สนับสนุน เงินสงเคราะห์ครอบครัว , อาหารกลางวัน นม,ข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับกลุ่มชาติพันธฺ์มานิซาไก